ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Glèisa Sant Pèir de Betlan

973641815

info.museu@aran.org

DADES

Tipus: Església

Segle: XII,XVII-XVIII

Estil arquitectònic:
Romànic-Barroc

Poble: Betlan

DESCRIPCIÓ

L’església de Sant Pèir de Betlan disposa d’una sola nau de volta de canó, rematada a llevant per un gran absis i flanquejada a ponent per una torre campanar. La recent restauració de l’edifici n’ha possibilitat la lectura històrica a través de la seqüència constructiva, desenvolupada principalment en dos períodes: segles XII i XIII (planta, murs perifèrics, absis, pica baptismal, Verge de les Neus) i segles XVI i XVIII (capelles, pintures murals, talles religioses, campanar).

Els orígens romànics de l’església de Sant Pèir es poden observar també en la decoració exterior de l’absis, en la configuració en planta de l’edifici i, so-bretot, en la pica baptismal del segle XIII; en la producció escultòrica cal destacar la talla religiosa dedicada a la Verge de les Neus.
En la fase compresa entre els segles XVI i XVIII, l’església experimenta grans transformacions que s’evidencien en el realçament de la nau, la conse-güent incorporació dels arcs torals i la construcció de les capelles laterals; la da-tació de les pintures murals se situa entre els segles XVI i XVII. Per últim, desta-car les tres talles religioses d’execució barroca, que pertanyen al segle XVIII.

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida