ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Corporació

Equip de govern

L’Equip de Govern esta integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia. L’Equip de Govern dóna compte al Ple.
Les funcions que corresponen a l’Equip de Govern són: l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, l’exercici de les competències que li pugui delegar l’alcalde o el Ple municipal i l’exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació sectorial. 

Juan Antonio Serrano Iglesias

Alcalde

Jacinto Cuny Moga

Serveis Municipals

Alberto López López

Administració Publica, Economia i Hisenda, Ensenyament y Comunicació

Elena Vidal Díaz

Medi Natural, Turisme i Fires

Vanessa Fandiño Álvarez

Seguretat i Emergències, Pedanies, Participació Ciutadana, Innovació i Tecnologia

David Moreno Luque

Esports, Joventut i Festes

Raquel Martínez Chamizo

Cultura, Llengua, Acció Social i Igualtat

Ricardo Pena

Serveis Municipals

El ple

El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. Està integrat per la totalitat de regidors i regidores i presidit per l’alcalde.
El consistori de Vielha e Mijaran està format per 13 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions locals del 28 de maig de 2023, és la següent: 8 regidors i regidores de UA-PSC, 3 de CDA, 2 de Aran Amassa.
Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat bimestral, l’ultim dimecres del mes a les 10 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi. 

Juan Antonio Serrano Iglesias

Alcalde

Jacinto Cuny Moga

1º Tinent Alcalde - Regidor

Alberto López López

2º Tinent Alcalde - Regidor

Elena Vidal Díaz

3ª Tinent d’Alcalde - Regidora

Vanessa Fandiño Álvarez

4ª Tinent Alcalde - Regidora

David Moreno Luque

Regidor

Raquel Martínez Chamizo

Regidora

Ricardo Pena

Regidor

Enric Jiménez Rius

Regidora

Iván Fitz Mateu

Regidor

Montserrat Cardet Latorre

Regidora

Julian Fernández Alonso

Regidor

Rut Barella Solé

Regidora

Alcaldes E.M.D.


Alberto Nart Gallart

President E.M.D. Aubèrt

Josep Maria Verges

President E.M.D. Escunhau-Casarilh

Mª del Carmen Solé Albacete

Presidenta E.M.D. Betren

Maria Perpiñà Martimpé

Presidenta E.M.D. Gausac

Miguel Ángel de Reina Sánchez

President E.M.D. Casau

Eric Rella Jaquet

President E.M.D. Vilac

Borja Bernadets Coyo

President E.M.D. Arrós e Vila

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida