ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Oferta pública d’ocupació

Convocatòria dels processos selectius d’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran


Publicat en DOGC núm. 8855 deth 15/02/2023

Inici d’inscripció

16/02/2023

Final d’inscripció

15/03/2023

Estat d’inscripció

Cerrado

Anonci baremacion places C1

Anonci baremacion places A2, C1 e C2

Nomentament places C1 e AP

Nomentament places A1 e A2

Anonci baremacion places C1 e AP

Anunci baremació places A1 i A2

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos

Anunci rectificació error material

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Bases

Model sol·licitud

Provisió no definitiva de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional: Intervenció i tresoreria

Inici d’inscripció

27/04/2023

Final d’inscripció

05/05/2023

Estat d’inscripció

Cerrado

Anuni BOP

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida