ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Agenda

30/10/2021


Convocatòria d’una plaça temporal de vigilant municipal a Vielha e Mijaran

Les funcions seran les de cuidar els béns, serveis i instal·lacions municipals, ordenar i regular el trànsit, vetllar pel compliment de les normes, ordenances i altres disposicions municipals, entre d’altres

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha obert la convocatòria per a cobrir una plaça temporal de vigilant municipal.


L’horari i dedicació setmanal podrà ser en torns de matí, tarda o nit en funció de la necessitat del servei. Així mateix, també prestarà servei durant les festes, tant de caràcter local, com nacional o autonòmic, quan hi hagi la celebració d’activitats festives, esportives o culturals, quan així ho requereixi la corporació.

Les funcions seran les de cuidar els béns, serveis i instal·lacions municipals, ordenar i regular el trànsit, participar en les tasques d’auxili als ciutadans i protecció civil, vetllar pel compliment de les normes, ordenances i altres disposicions municipals, i tramitar expedients electrònics de temes administratius, entre d’altres.


Els/les interessats/des a optar a la plaça hauran d’estar inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya, on podran consultar les bases, i hauran de presentar la sol·licitud a l’oficina de Vielha pels mitjans habituals.


La retribució serà conforme al grup i complements determinats en la relació de la plantilla per a l’any 2021.

28/10/2021

Mapa

Busques algun lloc a Vielha e Mijaran?

Busques algun lloc a Vielha e Mijaran?

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida