ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Urbanisme

Modificacions dels NNSS nombre 71 - 72

Archius modificacions dels NNSS

veure més

Modificació de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Plantejament de la Vall d’Aran N. 68 que afecte al nucli de Gausac

Arxius planejament Gausac

veure més

Modificació de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Plantejament de la Vall d’Aran núm. 69 de l’àmbit del Pla Parcial núm. 1 de Mont

Arxius - Modificació normes subsidiàries plantejament de Mont

veure més

Trama urbana consolidada del nucli de Vielha e Mijaran

Arxius - Trama nucli urbà Vielha e Mijaran

veure més

Mapa Acústic

Arxius - Mapa acústic

veure més

Modificació núm. 1/2016 de les NSCP en l’àmbit del PMU 2.1. de Vielha

Modificació núm. 1/2016 de les NSCP__

veure més

Modificació núm. 2/2015 de les NSCP en la zona de Plaus de Vielha

Modificació núm. 2/2015 de les NSCP en la zona de Plaus de Vielha

veure més

Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Val d’Aran, vigents a Vielha e Mijaran, a la zona de La Closa

Modificació NNSS VA La Closa

veure més

Expedient 3_2017 Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Val d’Aran, vigents a Vielha e Mijaran, usos recreatius

EXPEDIENT 3_2017 MODIFICACIÓ NSCP

veure més

Modificació puntual del Pla Parcial del sector Mijaran de Vielha e Mijaran

Modificació puntual PP Mijaran

veure més

Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Val d’Aran, vigents a Vielha e Mijaran, en relació amb els habitatges d’ús turístic

DOCUMENT COMPRENSIU

veure més

DOCUMENT UNITARI

veure més

Anunci aprovació provisional

veure més

Text refós diligenciat

veure més

Definició del polígon d’actuació urbanística per a l’equidistribució de càrregues i beneficis a efectes de cessió de vials a Arròs. PAU 3 carrèr Deth Pilar.

Proyecto PAU 3 de Arròs

veure més

Actuació urbanística per a l’equidistribució de càrregues i beneficis a l’efecte de la cessió de vials en Vielha. PAU 11, carrèr Solan de Naut

Aprovació inicial (actuació urbanística PAU-11 Solan de Naut)

veure més

Projecte de reparcel·lació del sector PAU 3 d’Arròs

Projecte de reparcel·lació

veure més
Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida