ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Urbanisme

Projecte d’urbanització de l’U.A.1 de Vielha

Archius del projecte d’urbanització U.A.1

veure més

Projecte d’Urbanització PP1 "Prats dera Mola" de Pont d’Arròs

Archius projecte PP1

veure més

Projecte de reparcelació de l’unitat d’acció nombre 1 d’Arròs

Archius projecte reparcelació

veure més

Modificacions dels NNSS nombre 71 - 72

Archius modificacions dels NNSS

veure més

Era Tuca

Archius Era Tuca

veure més

Projecte de reparcelació voluntària d’U.A 1 de Vielha

Arxius reparcelación voluntària U.A.1

veure més

Modificació de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Plantejament de la Vall d’Aran N. 68 que afecte al nucli de Gausac

Arxius planejament Gausac

veure més

Modificació de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Plantejament de la Vall d’Aran núm. 69 de l’àmbit del Pla Parcial núm. 1 de Mont

Arxius - Modificació normes subsidiàries plantejament de Mont

veure més

Trama urbana consolidada del nucli de Vielha e Mijaran

Arxius - Trama nucli urbà Vielha e Mijaran

veure més

Mapa Acústic

Arxius - Mapa acústic

veure més

Projecte de Reparcel·lació del Pla de Millora Urbana 2.2 de Vielha

Arxius - Projecte reparcel·lació 2.2 Vielha

veure més

Projecte de Urbanització del Pla de Millora Urbana 2.2 de Vielha

Arxius - Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana 2.2 de Vielha

veure més

Projecte de Reparcelació de l’UA1 d’Arròs

Arxius - UA1 d’Arròs

veure més

Plan de millora urbana 2.1 de Vielha e Mijaran

Arxius

veure més

Projectes obres municipals

Projectes obres municipals ARXIUS

veure més

Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica a Escunhau

PMU Escunhau arxius

veure més

Aprovació inicial modificació PMU 2.1 Coto Março de Vielha

Aprovació inicial modificació PMU 2.1 Coto Março de Vielha_

veure més

Modificació núm. 1/2016 de les NSCP en l’àmbit del PMU 2.1. de Vielha

Modificació núm. 1/2016 de les NSCP__

veure més

Modificació núm. 2/2015 de les NSCP en la zona de Plaus de Vielha

Modificació núm. 2/2015 de les NSCP en la zona de Plaus de Vielha

veure més

Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Val d’Aran, vigents a Vielha e Mijaran, a la zona de La Closa

Modificació NNSS VA La Closa

veure més

Pla especial urbanístic d’ordenació i millora del càmping Verneda

PEU Càmping Verneda

veure més

Expedient 3_2017 Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Val d’Aran, vigents a Vielha e Mijaran, usos recreatius

EXPEDIENT 3_2017 MODIFICACIÓ NSCP

veure més

Modificació puntual del Pla Parcial del sector Mijaran de Vielha e Mijaran

Modificació puntual PP Mijaran

veure més

Establiment de polígon d’actuació urbanística per a l’equidistribució de càrregues i beneficis a efectes cessió vials a Arròs.

PAU 3 – CARRÈR DETH PILAR

veure més

Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Val d’Aran, vigents a Vielha e Mijaran, en relació amb els habitatges d’ús turístic

DOCUMENT COMPRENSIU

veure més

DOCUMENT UNITARI

veure més

Anunci aprovació provisional

veure més

Text refós diligenciat

veure més

Projecte reparcel·lació PP1 Casarilh

Memòria Projecte reparcel·lació PP1 Casarilh

veure més

Projecte urbanització PP1 Casarilh

Projecte urbanització PP1 Casarilh

veure més
Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida