ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Reglaments i ordenances


Títol Fitxers

Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques subjectes a comunicació prèvia

BASES 6AU CONCORS MICRORELATS

BASES 5AU CONCORS “ETH MEN REPOPET”

Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes

Reglament de participació ciutadana

Ordenança municipal reguladora de les condicions de localització de les activitats recreatives musicals en el municipi de Vielha e Mijaran

Ordenança reguladora de la venda ambulant o no sedentària

Reglament de funcionament i ús de les Sales per a Exposicions de l’ajuntament de Vielha e Mijaran

Reglament d’ús del pavelló poliesportiu Palai d’Espòrts

Ordenança municipal reguladora de la publicitat

Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai públic municipal amb taules, cadires i altres elements auxiliars (instal•lació de terrasses annexes als establiments del sector d’hostaleria i/o restauració del municipi)

Normes reguladores del funcionament del Registre Municipal d’Unions Estables en Parella del municipi de Vielha e Mijaran

Reglament dels vigilants municipals

Reglament de regulació i ordenació del servei urbà de taxi

Ordenança del règim de comunicació previ de les activitats innòcues

Reglament de règim intern de l’Escòla Mairau

Ordenança general de circulació

Ordenança general reguladora de subvencions

Ordenança de convivència ciutadana

Ordenança municipal reguladora para la gestión de runa

Ordenança municipal que regula els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució

Biblioteca - Normativa de la zona infantil

Biblioteca - Normativa d’ús intern

Reglament de funcionament d’Era Audiovisuau, antic cinema de Vielha

Ordenança reguladora del funcionament de la Seu Electrònica municipal

Reglament del servei del Tanatori municipal de Vielha e Mijaran

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida