ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nom

Cognoms

Subscriu-te

Oferta pública d’ocupació

Convocatòria dels processos selectius d’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran


Publicat en DOGC núm. 8855 deth 15/02/2023

Inici d’inscripció

16/02/2023

Final d’inscripció

15/03/2023

Estat d’inscripció

Cerrado

Contractacion places AP - Vigilant

Contractacion plaça C2 - oficiau 2a

Anonci baremancion places C2 i AP

Contractacion places AP e C1

Anonci baremacion places A2, AP e C1

Anunci resultats prova de coneixements de llengua aranesa places Oficial 2a Palai i Arq. Tèc.

Contractació places C1

Anunci baremació places C1

Contractacion places A2, C1 e C2

Anonci baremacion places C1

Anonci baremacion places A2, C1 e C2

Nomentament places C1 e AP

Nomentament places A1 e A2

Anonci baremacion places C1 e AP

Anunci baremació places A1 i A2

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos

Anunci rectificació error material

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Bases

Model sol·licitud

Plaça de Tècnic/a d’administració general assessor/a jurídic/a

Inici d’inscripció

18/07/2023

Final d’inscripció

16/08/2023

Estat d’inscripció

Cerrado

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Anexo II - bases específiques

Annex I - model sol·licitud

Anunci Bases

Plaça de funcionari interí/na d’interventor/a
Inici d’inscripció

26/02/2024

Final d’inscripció

25/03/2024

Estat d’inscripció

Cerrado

Anunci constitució Tribunal i dates realització proves llengües i exercicis

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Annex I - sol·licitud

Bases generals i específiques interventor/a

Plaça monitor/a esportiu/va i socorrista
Inici d’inscripció

19/02/2024

Final d’inscripció

18/03/2024

Estat d’inscripció

Cerrado

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Annex I - sol·licitud

Bases generals i específiques monitor/a esportiu/va i socorrista

Plaça auxiliar puericultor/aInici d’inscripció

02/04/2024

Final d’inscripció

30/04/2024

Estat d’inscripció

Cerrado

Annex I - sol·licitud

Bases generals i específiques

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida