ES | CA | AR |

Newsletter

Email

Nòm

Cognòms

Soscriu-te

Aufèrta aucupacionau

Convocatòria des procèssi selectius d’estabilizacion d’aucupacion temporau der Ajuntament de Vielha e Mijaran


Publicat en DOGC num. 8855 deth 15/02/2023

Inici d’inscripcion

16/02/2023

Fin d’inscripcion

15/03/2023

Estat d’inscripcion

Cerrado

Anonci baremacion places C1

Contractacion places A2, C1 e C2

Anonci baremacion places C1

Anonci baremacion places A2, C1 e C2

Nomentament places C1 e AP

Nomentament places A1 e A2

Anonci baremacion places C1 e AP

Anonci baremacion places A1 e A2

Relacion definitiva d’aspirants admetudi e excludidi

Anonci rectificacion error materiau

Relacion provisionau d’aspirants admetudi e excludidi

Bases

Modèl sollicitud

Provisió no definitiva de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional: Intervenció i tresoreria

Inici d’inscripcion

27/04/2023

Fin d’inscripcion

05/05/2023

Estat d’inscripcion

Cerrado

Anuni BOP

Plaça de Tecnic/a d’administracion generau assessor/a juridic/a

Inici d’inscripcion

18/07/2023

Fin d’inscripcion

16/08/2023

Estat d’inscripcion

Abierto

Anexo II - bases especifiques

Annèxe I - modèu sollicitud

Anonci Bases

Tel +34 973 640 018 info@vielha-mijaran.org C/ Sarriulera 2. Vielha 25530 Lleida